UA-8997292-7
United Industrial Management and Engineering Services
Bizi arayın: +90-216-452-8956

EMO Topraklama Ölçümü Raporlama

Topraklama Ölçümü Raporu hizmetimi almak istiyorsunuz?

İş güvenliği çalışmaları kapsamında Topraklama Ölçümü Raporu hizmetlerimizden faydalanmak için hemen bizi arayın...

İstanbul +90 216 452 89 56 – Kocaeli +90 262 721 45 25

Bilgi ve teklif almak için lütfen irtibata geçiniz.

mail adresimiz:  info@unimens.com

Yeni sitemizi ziyaret edin. www.olcum.com   /  info@olcum.com

Topraklama Ölçümünü kim yapabilir ? Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği’nin EK-P maddesi uyarınca Elektrik Tesislerinde yapılacak ölçümlemeleri, raporlamaları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisleri yapabilirler. Kurumumuz Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından verilmiş yetki belgeleri ile Türkiye genelinde aşağıdaki hizmetleri vermektedir. Bilgi almak için lütfen irtibata geçiniz.

  • Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu
  • Tesis / Fabrika Topraklama Ölçümleri
  • Bina Topraklama Ölçümü
  • Paratoner Topraklama Ölçümü
  • Temel Topraklama Ölçümü
  • Zemin, Ekipman, Makine Topraklama Ölçümleri
  • Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu
Topraklama tesislerinde muayene, ölçme ve denetleme:
Yönetmelik madde 10-a ‘da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilecektir. Yapılacak kontrollar
- Gözle muayene,
- Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
- Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
- Toprak özdirencinin ölçülmesi,
- Topraklama direncinin ölçülmesi,
- Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
- Çevrim empedansının kontrolu,
- Hata akımı koruma düzeninin kontrolu,
şeklinde sıralanmaktadır.
Yapılacak kontrollarda Yönetmelik Ek-P’de verilen şekilde formların kullanılması tavsiye olunur. Kontrol periyotlarına da aynı ekte değinilmiştir.
Çeşitli topraklama  tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar aşağıda verilmiştir:
1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,
2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,
3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin  muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,
4) Sabit olmayan tesisler için:
i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.
5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.
Bir yüksek gerilim topraklama tesisinde yapılacak topraklama dirençlerinin ölçülmesine ve binalara ilişkin topraklama tesislerinin denetimine ilişkin bir fikir vermek üzere, aşağıda iki adet  form verilmiş olup topraklama tesisini denetlemekten sorumlu kuruluşlar benzer formlar geliştirip kullanabilirler.

TOPRAKLAMA GENEL BİLGİ

TOPRAKLAMA

Elektrik tesisleri hayatımıza geniş ölçüde girmiştir. Bugün artık elektrik  enerjisinden yararlanmadan yaşamanın kolay olmadığını söyleyebiliriz. Elektrik enerjisi sayılamayacak kadar çok yerde işimizi, normal şartlarda  kolaylaştırırken, yalıtım bozuklukları insanlar ve diğer canlılar için tehlike doğurabilir.

Bu tehlike “ Elektrik Çarpması ” olarak adlandırılır. Yalıtım bozuklukları yangınlara da yol açabilir.

İnsanların ve diğer canlıların elektrik çarpması olayı etkisinde kalmaları için vücutlarının iki ayrı noktasının farklı elektriksel potansiyellerde olması ve bu sebeple üzerlerinden akım geçmesi gerekir.

Bir kişinin gerilim altındaki tesis bölümlerine dokunması doğrudan veya dolaylı yollardan olabilir. Doğrudan dokunmaya karşı alınan önlemler yapısal ve mekanik önlemler  ile  yalıtma olarak özetlenebilir.

Topraklama; Elektrikli işletme araçlarının (generatör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı, direk, aydınlatma armatürü, buz dolabı, çamaşır makinası v.b.) aktif olmayan (normal işletmede gerilim altında olmayan) metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesidir.

Toprakla bağlantı çeşitli şekillerdeki topraklayıcılarla (toprak elektrotları) yapılır.

Topraklama başlıca üç amaçla yapılmaktadır.

1. Koruma topraklaması

İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. (Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımlar)

2. İşletme topraklaması

İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması. (Aktif kısımların topraklanmasıdır. Normal şartlarda gerilim altında olabilen kısımlar)

3. Fonksiyon topraklaması

Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır.

Yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, İletişim tesisleri işletme topraklamasıdır.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu‘nu üstlendiğimiz tesislerimiz için 2.000$ USD değerinde 4 ayda bir termal kamera ile görüntüleme hizmeti, topraklama ölçümü ve web tabanlı enerji tüketim izleme yazılımı hizmetini ücretsiz veriyoruz. Bilgi almak için lütfen irtibata geçiniz.

1475 sayılı iş kanunu’nun 74. maddesi gereği çıkarılmış bulunan ve iş güvenliği tüzüğünün 270.-354.maddeleri gereği Elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir.Ayrıca21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik tesislerindetopraklamalar yönetmeliğinin 7.ve 10.maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Bu tesislerin periyodik kontrolü ise  aynı yasanın (1475 sayılı iş kanunu) 25.11.1973 tarihinde yürürlüğe giren Parlayıcı ,  Patlayıcı , Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan  İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük’ün 40. maddesi gereği zorunludur. Ayrıca 21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolu yapılacaktır

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) En Az Ücret Tanımları bilgilerini PDF formatında aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

2015 yılı ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

2014 yılı ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

2013 yılı ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

2012 yılı ücretlerine ulaşmak için tıklaynız.

2011 yılı ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

2010 yılı ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

2009 yılı ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

2008 yılı ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

2007 yılı ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

2006 yılı ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

2005 yılı ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

2004 yılı ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” nin 60.Maddesinde geçen “Yüksek Gerilimli Kuvvetli Akım Tesislerinde can ve mal emniyeti bakımından teknik konulardan sorumlu olarak, bir elektrik mühendisi olması” hükmü uyarınca aşağıdaki il sınırlarında hizmet verilmektedir.

İstanbul Topraklama Ölçümü Raporu, Tuzla Topraklama Ölçümü Raporu, Pendik Topraklama Ölçümü Raporu, Maltepe Topraklama Ölçümü Raporu, İTOSB Topraklama Ölçümü Raporu, Birlik OSB Topraklama Ölçümü Raporu, Güzeller OSB Topraklama Ölçümü Raporu, Tekirdağ Topraklama Ölçümü Raporu, Kırklareli Topraklama Ölçümü Raporu, Edirne Topraklama Ölçümü Raporu, Kocaeli Topraklama Ölçümü Raporu, İzmit Topraklama Ölçümü Raporu, Dilovası Topraklama Ölçümü Raporu, Gebze Topraklama Ölçümü Raporu, Gölcük Topraklama Ölçümü Raporu, Bartın Topraklama Ölçümü Raporu, Amasra Topraklama Ölçümü Raporu, Bolu Topraklama Ölçümü Raporu, Mudurnu Topraklama Ölçümü Raporu, Gerede Topraklama Ölçümü Raporu, Düzce Topraklama Ölçümü Raporu, Kaynaşlı Topraklama Ölçümü Raporu, Akçakoca Topraklama Ölçümü Raporu, Karabük Topraklama Ölçümü Raporu, Eskipazar Topraklama Ölçümü Raporu, Ovacık Topraklama Ölçümü Raporu, Yenice Topraklama Ölçümü Raporu, Sakarya Topraklama Ölçümü Raporu, Akyazı Topraklama Ölçümü Raporu, Hendek Topraklama Ölçümü Raporu, Zonguldak Topraklama Ölçümü Raporu, Ereğli Topraklama Ölçümü Raporu, Karadeniz Ereğli Topraklama Ölçümü Raporu, Organize Sanayi Bölgesi Topraklama Ölçümü Raporu, GOSB Topraklama Ölçümü Raporu, GEPOSB Topraklama Ölçümü Raporu