UA-8997292-7
United Industrial Management and Engineering Services
Bizi arayın: +90-216-452-8956

CMMS nedir?

CMMS (Computerized Maintanence Management Systems - Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Sistemleri), tesis ve binalarda bulunan ekipmanların takibini, bu ekipmanlarla ilgili bakım ve onarım iş emirlerini, malzeme, iş gücü, enerji maliyetlerini detaylı şekilde yönetilebilmesi için geliştirilen yazılımlardır. CMMS’nin avatajlarını şöyle özetlenebilir:
 • Ekipman duruş zamanlarını azaltmak
 • Bakım masraflarını yakından kontrol ve takip etmek
 • Yedek parça envanter ve masraflarını azaltmak
 • Güvenliği artırmak
 • Satın alma verimini yükseltmek
 • Enerji, personel ve diğer kaynakları daha verimli kullanmak
 • Tüm bakım masraflarını düşürmek
 • CMMS aynı zamanda bir envanter yönetim sistemidir.
 • CMMS ile ekipman hakkında detaylı bilgiye sahip olunabilir, iş emirleri, yapılan bakımlar, mesai, kaynak, iş planları, muayene , iş akışı, tedarik, takvimleme ve güvenlik sağlanabilir.
 • Ekipmana ilişkin detaylı raporlara istendiği zaman ulaşma mümkündür.
 • CMMS kaynakları kontrol etmek, kullanmak ve izlemek için çok verimli bir yoldur.